24 mei 2019

Advies Commissie-Van Rijn

Op 15 mei 2019 heeft de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (Commissie-Van Rijn) haar adviesrapport aangeboden aan minister Van Engelshoven.

Het SSH-beraad uit in haar reactie op het rapport haar zorgen over de conclusies van de commissie-Van Rijn. In deze reactie worden problemen gesignaleerd die het SSH-beraad ziet ontstaan met de aanbevelingen, waaronder de verslechtering van de precaire situatie in het SSH-domein. Ook plaatst het SSH-beraad kritische kanttekeningen bij voorspellingen uit het rapport waardoor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ten onrechte ten goede komen aan de bekostiging van slechts een deel van de wetenschap.