30 januari 2020

Call Digitale Infrastructuur SSH

Het hoofddoel van het domeinbrede plan rond digitale SSH is het versterken van het onderzoek en de infrastructuur binnen het gehele SSH-domein op het gebied van digitalisering. Een deel van de middelen van het ministerie van OCW voor het sectorplan SSH wordt gericht ingezet voor een domeinbrede digitale infrastructuur.

De Call for Proposals van het Platform Digitale Infrastructuur SSH (PDI-SSH) is nu open. De sluitingsdatum is 6 maart 2020, 23:59 CE(S)T.
Meer informatie vindt u op de website van het Platform Digitale Infrastructuur SSH.