15 januari 2020

SSH-beraad: brochure Groei voor Nederland

Het SSH-veld ziet een aantal kansen om bij te dragen aan het duurzame verdienvermogen van Nederland. In deze brochure geeft het SSH-beraad daar enkele voorbeelden van. Het zijn ideeën die zowel op de korte als de lange termijn van start kunnen gaan.

Brede welvaart met als basis onze kennis

Nederland wordt gezien als één van de prettigste landen om te wonen en werken; we hebben een inclusieve, duurzame en brede welvaart. Om dat zo te houden moeten we investeren in het Nederlandse verdienvermogen en dan met name in onze sterke punten, waaronder ons kennisniveau. De groeistrategie van het kabinet benadrukt dan ook het belang van investeren in en verder ontwikkelen van talent, van iedereen, en het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. In algemene zin is investeren in onderzoek, onderwijs en innovatie dé sleutel voor de toekomst.

 

Socio-Economic Innovation Labs

Duurzaam verdienvermogen moet gecreëerd worden op basis van kennis en onderzoek. Het SSH-beraad stelt daarom voor om een aantal Socio-Economic Innovation Labs te realiseren. In deze grote, interdisciplinaire Labs, die zullen zijn gesitueerd op meerdere universiteiten, komen stakeholders op de desbetreffende kennisgebieden bij elkaar. Zij krijgen financiële steun vanuit het groeifonds en de R&D-budgetten van het bedrijfsleven. De Labs sluiten aan bij het grote doel: Nederland klimaatbestendig, duurzaam, gezond, veilig en welvarend houden.

 

Nederland toonaangevend voor brede welvaart: hoe dat te bereiken?

Het SSH-beraad geeft in deze brochure zes voorbeelden van Socio-Economic Innovation Labs. Zij gebruiken Nederland hierbij als hotspot van brede welvaart, en als laboratorium. De voorbeelden sluiten nauw aan bij de brede welvaartdoelen en de centrale pijlers van de groeistrategie, zoals talentontwikkeling, uitbouw van sleuteltechnologieën en de klimaattransitie:

  • Human Behavior Lab
  • Climate Transition Lab
  • Humane Artificial Intelligence Lab
  • Socio-Economic Infrastructures Lab
  • Cultural Heritage Lab
  • HollandCity Lab

Download de online-versie:

Groei voor Nederland 2020

Download  (PDF,  287 kB)